Misteri Makam Fatimah Az Zahra

Fatimah binti Muhammad 606/614 – 632 atau lebih dikenal dengan Fatimah az- Zahra Fatimah yang selalu berseri Bahasa Arab: . pilu wafatnya anak kesayangan R.lullah, Fatimah Az-Zahra anak kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. banyak dilihat m.ia, dan meminta Ali untuk sering mengunjungi makamnya.. Mengapa kuburan Fatimah Zahra As hingga hari ini masih merupakan sebuah misteri namun kuburan Imam Ali As akhirnya ditemukan?. Tepat, 14 Jumadil ‘Ula 11 hijriah 632 M , jenazah suci Az Zahra As dimakamkan di dan hingga kini masih meninggalkan misteri dalam sejarah Islam. Fatimah az-Zahra As adalah wanita agung sepanjang masa yang .

author