Misteri Makam Fatimah Az Zahra

Fatimah binti Muhammad 606/614 – 632 atau lebih dikenal dengan Fatimah az- Zahra Fatimah yang selalu berseri Bahasa Arab: . pilu wafatnya anak kesayangan R.lullah, Fatimah Az-Zahra wafatnya anak kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Di areal makam R.lullah yang sekarang dikenal sebagai Raudah, . Mengapa kuburan Fatimah Zahra As hingga hari ini masih merupakan sebuah misteri namun kuburan Imam Ali As akhirnya ditemukan?. Tepat, 14 Jumadil ‘Ula 11 hijriah 632 M , jenazah suci Az Zahra As dimakamkan di dan hingga kini masih meninggalkan misteri dalam sejarah Islam. Fatimah az-Zahra As adalah wanita agung sepanjang masa yang .

Prophet I Him Grave

Prophet I Him Grave

  • Prophet I Him Grave
author