Maksud Ayat Wamaromaita Izromaita Walakinnallaharoma

Other source for Maksud Ayat Wamaromaita Izromaita Walakinnallaharoma. Prev Maksud Ayat Wamaromaita Izromaita Walakinnallaharoma,0 / 5 . WAMA ROMAITA IDZ RAMAITA WALAKINNALLAHA ROMA.WALIYUBLIYAL MU ‘ MINIINA MINHU BALA ‘AN HASANAH.SUMMUN BUKMUN .”Wama romaita iz romaita wala kinnallaha roma” bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar – Surah Al-Anfaal ayat . Apakah ayat, Wa ma Muhammadun illa R.lun qad khalat min qablihi al-Rusul afain mata aw qutil inqalabtum ‘ala a ‘qabi. Muhammad .

author